Cultuurpunt Aalsmeer is het knooppunt voor culturele activiteiten, cursussen, lessen, verenigingen en culturele instellingen in Aalsmeer.

Knooppunt van Cultuur

Op de website van het Cultuurpunt is het oriënterende lesaanbod te vinden dat het Cultuurpunt zelf organiseert voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd. Daarnaast biedt de site een overzicht van lessen en cursussen voor jong en oud door privédocenten en Aalsmeerse culturele organisaties. Ook de talrijke amateurverenigingen, podia en organisaties presenteren zich op een eigen pagina. Daarnaast kun je op de website informatie vinden over het Jeugdcultuurfonds en het doen van aanvragen voor een bijdrage. Verder biedt de agenda een overzicht van de culturele activiteiten die in Aalsmeer plaatsvinden.

Cultuurpunt Aalsmeer

Het Cultuurpunt verzorgt oriënterend muziek-, dans-, en theateronderwijs voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd en ondersteunt het culturele leven in Aalsmeer. Cultuurliefhebbers en beoefenaars, zowel amateurs als professionals, kunnen bij het Cultuurpunt kennis delen, advies inwinnen en elkaar ontmoeten. Daarnaast stimuleert het Cultuurpunt nieuwe samenwerkingsverbanden en culturele activiteiten.

Combinatiefunctionaris Cultuur

De combinatiefunctionaris cultuur, die deel uitmaakt van het team van het Cultuurpunt, laat kinderen en jongeren onderschools kennismaken met kunst en cultuur en verbindt dit met activiteiten na school. De combinatiefunctionaris werkt daarbij samen met de combinatiefunctionaris welzijn van Stichting De Binding en sport van Sportservice Haarlemmermeer.

Subsidies

Cultuurpunt Aalsmeer ondersteunt individuen en verenigingen of stichtingen bij het aanvragen van subsidies, maar verstrekt zelf geen subsidies. De gemeente Aalsmeer biedt de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen voor culturele activiteiten in Aalsmeer. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente, de bijbehorende formulieren zijn te vinden via deze link.

Cultuurpunt Aalsmeer is ook op de hoogte van regionale en landelijke subsidieregelingen en kan daarbij adviseren.