Jeugdcultuurfonds Aalsmeer


Per 1 januari 2017 zijn het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds gefuseerd tot de Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Download hier onze digitale folder.

Sinds de oprichting van het Jeugdcultuurfonds is het aantal kinderen dat door ons geholpen is, spectaculair gegroeid:

2009: 147 kinderen
2010: 586 kinderen
2011: 1264 kinderen
2012: 2320 kinderen
2013: 3454 kinderen
2014: 4979 kinderen
2015: 6308 kinderen
2016: 7620 kinderen

Waarom is het Jeugdcultuurfonds belangrijk?
Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Download hier het artikel ‘Muziekonderzoek is hot’ van Mark Mieras.

Aanvraag doen
Wilt u een aanvraag doe voor een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds? Klik dan hier.

Meer informatie
Meer informatie over het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer en bijbehorende contactgegevens vind je hier.