De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. U kunt van 19 tot en met 25 mei een collectant aan de deur verwachten die een bijdrage vraagt voor cultuur en natuur in Nederland. De collectanten zijn leden van plaatselijke culturele verenigingen en betrokken burgers die graag iets extra’s doen voor cultuur in de regio.

Aalsmeer heeft een bloeiend en veelzijdig cultureel verenigingsleven. Veel van de kosten voor een vereniging worden door de leden zelf gedragen. Het is tenslotte hun hobby en hun passie. Een aantal van de activiteiten die de verenigingen ondernemen komen ten goede aan de Aalsmeerse samenleving. Muziek op Koningsdag, of op 4 of 5 mei bijvoorbeeld. Maar ook optredens in tehuizen en instellingen die door de bewoners zeer gewaardeerd worden. Het zou toch jammer zijn als dat om financiële redenen in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn.

De Aalsmeerse verenigingen zijn zeer actief betrokken bij de Anjeractie. In tijden waarin het soms lastig is om de financiële eindjes aan elkaar te knopen is deze collecte een welkome aanvulling op de clubkas. Het opgehaalde geld gaat voor 50% naar de clubkas van de eigen vereniging, de overige 50% gaat naar cultuur en natuur in de regio. Uw ondersteuning is zeer welkom. Doe uw bijdrage in de bus bij de collectant die bij u aan de deur komt. U weet dan zeker dat het ten goede komt aan een Aalsmeerse vereniging.

Collectebus met pinapparaat
Tot nu toe was het alleen mogelijk om contant geld in de bus te deponeren. Dit jaar wordt er ook ingezameld met een collectebus met ingebouwd pinapparaat. Zo kunt u, ook zonder kleingeld in huis, altijd een bijdrage leveren aan de cultuur in uw regio en uw eigen woonplaats.

Namens de verenigingen in Aalsmeer alvast dank voor uw ondersteuning.