Wil jij meedoen in het Aalsmeers Jeugdorkest?

Cultuurpunt Aalsmeer start in het najaar een nieuw jeugdorkest in Aalsmeer, in combinatie met een en een kennismakingstraject, genaamd Ontdek je talent op een blaasinstrument. Hiermee wil het Cultuurpunt basisschoolleerlingen kennis laten maken met diverse instrumenten, hen stimuleren en inspireren om in de eigen tijd een instrument te gaan bespelen en met elkaar een jeugdorkest te vormen.

Cultuurpunt Aalsmeer doet dat in samenwerking met Aalsmeerse partijen die zich bezighouden met amateurkunst en muziekonderwijs. Het project biedt plaats aan Aalsmeerse kinderen van groep 5 tot en met 8 die muziek maken of willen leren maken. Zij krijgen les van professionals die daarbij worden ondersteund door leden van de verenigingen. Cultuurpunt Aalsmeer coördineert het project.

Het Nieuw Aalsmeers Jeugd Orkest is een laagdrempelig, heterogeen ensemble zijn waarin bespelers van alle soorten instrumenten welkom zijn. Het is altijd mogelijk om op diverse niveaus in te stromen. De partijen (bladmuziek) worden namelijk met verschillende moeilijkheidsgradaties aangeboden. Kinderen die interesse hebben om een instrument te leren bespelen zijn welkom, evenals kinderen die al een tijdje les muziekles hebben.

De leiding van het orkest wordt gevormd door een dirigent die ervaring heeft met het werken met grote ensembles en deelnemers van verschillend niveau, daarbij geassisteerd door vakdocenten op verschillende instrumenten. Zij kunnen een instrumentengroep en/of individuele speler apart van de groep extra instrueren. Ook vrijwilligers van de verenigingen zijn betrokken bij het bieden van ondersteuning en het verlenen van hand- en spandiensten.

Het lidmaatschap beslaat een periode van 27 weken, verdeeld in drie projectperiodes van 9 weken die worden afgesloten met een presentatieconcert. Kinderen kunnen steeds per projectperiode instromen. De kosten voor deelnemers aan het orkest bedragen € 60,- per blok of € 150,- voor drie blokken. Voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen  kan een aanvraag worden ingediend bij Jeugdcultuurfonds Aalsmeer om het lidmaatschap te bekostigen.

Wil je je aanmelden voor het Aalsmeers Jeugdorkest? Stuur dan een mail met jouw naam, leeftijd en instrument naar ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl


Informatie
  • lessen: een jeugdorkest
  • doelgroep: groep 5 t/m 8
  • repetitie/lesdata + tijden: vanaf maandag 30 oktober, van 16:00 – 17:00 uur
  • repetitie/leslocatie: Cultuurpunt Aalsmeer, Marktstraat 19
  • kosten:  €60,- per blok of €150,- voor drie blokken
  • vragen of aanmelden: ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl 
Aankomende activiteiten