Van individuele kunstwerkjes naar groot community-kunstwerk

De Kunstploeg wil onder de motto’s ‘Meedoen is de kunst’ en ‘Het kan niet fout’ mensen inspireren tot het maken van een gezamenlijk community-kunstwerk. De ploeg heeft zo inmiddels een serie zeer succesvolle projecten op haar naam staan. Die projecten voert De Kunstploeg bij voorkeur uit samen met individuele deelnemers, maar ook met scholen, wijkbewoners, bewoners van zorgcentra of  gehandicapten organisaties. Dat kan in groepen, maar ook individueel zijn. De rode draad is steeds dat er van individuele kunstwerkjes een groot community-kunstwerk op locatie wordt gemaakt.

Wat ze daar mee willen bereiken?

  • dat mensen elkaar generatieoverstijgend ontmoeten
  • samenbrengen en verbinden van mensen en gesprekken op gang brengen
  • dat mensen op een nieuwe manier gaan samenwerken en dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan
  • dat Aalsmeerders actiever participeren bij het maken van kunst
  • dat deelnemers iets leren over de kunstgeschiedenis
  • dat deelnemers met een wat vollere beurs bijdragen aan de deelname van leerlingen, ouderen, gehandicapten enz…
  • dat mensen technieken leren over het maken van een kunstwerk
  • dat mensen ontdekken dat kunst gewoon iets is waar je aan mee kunt doen
  • dat deelnemers trots durven zijn op wie ze zijn, alleen maar zeker ook gezamenlijk

Informatie
Aankomende activiteiten