Historische tuin: vroeger geteelde gewassen en oude teelwijzen

In het begin van de zeventiger jaren ontstond bij een aantal Aalsmeerders – met name binnen de Stichting ‘Oud Aalsmeer’- de gedachte dat een aantal belangrijke facetten uit de rijke Aalsmeerse tuinbouwhistorie voor het nageslacht bewaard zou moeten blijven.

Op 20 januari 1987 werd de Stichting Historische Tuin Aalsmeer opgericht. Deze draagt zorg voor het beheer en een goede en verantwoorde exploitatie van de Historische Tuin, inclusief alle onderhoud aan de tuin zelf, de opstallen, bescheiden en materialen.

De doelstelling van de Historische Tuin kan als volgt worden samengevat:

“Het in stand houden van vroeger geteelde gewassen en vroegere opstanden, het bewaren van oude teelwijzen en het verzamelen van bescheiden, voorwerpen en materialen die uit tuinbouwhistorisch oogpunt van belang zijn. Bij de opzet en inrichting van de Historische Tuin staat de historische waarde voorop en worden teelmethoden en cultuurvormen opgenomen uit vroegere tijden met als jongste grens het jaar 1920.”


Informatie
Locatie

Historische tuin Aalsmeer
Praamplein
1431 CV Aalsmeer
tel. 0297 322562
email: coordinator@historischetuinaalsmeer.nl
website: http://www.historischetuinaalsmeer.nl/

Aankomende activiteiten