Lesvoorwaarden cursussen Cultuurpunt Aalsmeer

Lesvoorwaarden
  1. Aanmelden voor een korte cursus geschiedt via de website. Bij aanmelding komt uw kind op de lijst te staan. Telefonisch of per email aanmelden is niet mogelijk.
  2. Zo spoedig mogelijk voor aanvang van de cursus krijgt u bericht of u geplaatst bent, of de cursus volgeboekt is of dat de cursus geannuleerd is.
  3. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.
  4. Tijdens de duur van de cursus sturen wij de rekening naar uw emailadres. Gelieve deze binnen 2 weken te betalen.
  5. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk vóórdat de cursus bevestigd is. Na bevestiging betaalt u 50% van het verschuldigde cursusgeld. Eenmaal begonnen met de cursus, verplicht u zich om het gehele cursusgeld te voldoen.
  6. Indien u zelf een les mist, wordt deze niet ingehaald.
  7. Is de docent een keer door omstandigheden afwezig, dan zorgt hij/zij voor een inhaalles.
  8. Bij de korte cursussen worden geen proeflessen gegeven.
  9. Platform C is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor werknemers en cursisten. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed en is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 0800-0204204.
  10. Platform C maakt regelmatig beeldmateriaal van lessituaties en activiteiten, dat gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij foto’s/films publiceren waarop u of uw kind staat afgebeeld, dient u dit (bij uw inschrijving) schriftelijk kenbaar te maken. Als u dit niet doet, kunt u na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Bij het publiceren van foto’s en films wordt grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Cultuurpunt Aalsmeer draagt geen verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal dat door derden is gemaakt en op internet is geplaatst.