Team Cultuurpunt Aalsmeer

Een team van vier medewerkers houdt zich bezig met diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals het coördineren van het onderwijs en de amateurkunst, het organiseren van culturele (naschoolse) projecten op basis- en middelbare scholen, de administratie en de marketing & communicatie.

CPA_Lenneke_2

Lenneke Heijjer

Teamleider

Lenneke werkt sinds januari 2020 als teamleider van het Cultuurpunt. Aanwezig op maandag.

CPA_Teamportretten014

Wieteke Doornebosch

Coördinator Kennismakingsonderwijs

Wieteke is sinds januari 2019 werkzaam bij Cultuurpunt Aalsmeer. Zij is combinatie functionaris voor het primair onderwijs. Daarvoor regelt zij dat zo veel mogelijk kinderen onder school of na school in contact komen met cultuur. Door projecten als ‘Urban arts of Ontdek je talent op een instrument’. Verder heeft zij er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de verzetsbus in het centrum van Aalsmeer stond en scholen in hun eigen dorp, dus zonder ver te reizen, toch het verzetsmuseum konden bezoeken. Daarnaast coördineert zij voor basisschool kinderen het na schoolse cursusaanbod. Dit varieert van boetseren tot vloggen en van musical tot een heuse graffiti cursus. Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

CPA_Andre_2

André Vulperhorst

Coördinator Amateurkunst

André is zeer betrokken bij de amateurkunst. Hij bespeelt de bastuba en is actief met het dirigeren van diverse amateurgezelschappen. Hij is werkzaam als projectleider bij de Muziek- en Dansschool Amstelveen en coördinator amateurkunst bij het Cultuurpunt Aalsmeer. Aanwezig op maandag.

CPA_Teamportretten005

Eveline van Weerdenburg

Media en PR, Cultuur VO combinatiefunctionaris

Eveline verzorgt sinds februari 2020 de marketing/PR van het Cultuurpunt. Daarnaast is zij combinatiefunctionaris Cultuur voor het voorgezet onderwijs. Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.