Team Cultuurpunt Aalsmeer

Een team van vier medewerkers houdt zich bezig met diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals het coördineren van het onderwijs en de amateurkunst, het organiseren van culturele (naschoolse) projecten op basis- en middelbare scholen, de administratie en de marketing & communicatie.

CPA_Lenneke_2

Lenneke Heijjer

Teamleider

Lenneke werkt sinds januari 2020 als teamleider van het Cultuurpunt. Aanwezig op maandag.

Floor

Floor Vlasblom

Coördinator Kennismakingsonderwijs

De combinatie functionaris organiseert projecten voor het primair onderwijs. Zo veel mogelijk kinderen kunnen onder school of na school in contact komen met cultuur. Bijvoorbeeld door projecten als ‘Pop up ateliers’ of ‘Ontdek je talent op een instrument’. De verzetsbus staat in mei bij meerdere scholen in Aalsmeer, dus zonder ver te reizen, kunnen kinderen toch het verzetsmuseum bezoeken. Voor basisschool kinderen ligt ieder half jaar een nieuw cursusaanbod klaar. Dit varieert van boetseren tot vloggen en van musical tot een heuse graffiti cursus.

CPA_Andre_2

André Vulperhorst

Coördinator Amateurkunst

André is zeer betrokken bij de amateurkunst. Hij bespeelt de bastuba en is actief met het dirigeren van diverse amateurgezelschappen. Hij is werkzaam als projectleider bij de Muziek- en Dansschool Amstelveen en coördinator amateurkunst bij het Cultuurpunt Aalsmeer. Aanwezig op maandag.

CPA_Eveline_1

Eveline van Weerdenburg

Media en PR, Cultuurcoach VO

Eveline verzorgt sinds februari 2020 de marketing/PR van het Cultuurpunt. Daarnaast is zij Cultuurcoach voor het Voorgezet Onderwijs. Aanwezig op maandag en dinsdag.